HẠT NẾP DẺO THƠM

Đã lớn lên ở miền Bắc hay đã có dịp dạo chơi đất Bắc, có mấy ai không từng thấy lòng mình rung động...