HƯƠNG SẮC CỐ ĐÔ

Ẩm thực Huế, chỉ ba từ ấy thôi mà gợi nên biết bao liên tưởng. Cố Đô, thành phố mộng mơ, nơi đó có...