THỬ THÁCH TRÊN XỨ NGÀN HOA

Đà Lạt đâu chỉ là nơi tìm về của những người yêu hoa, cũng không chỉ là điểm đến của những trái tim lãng...