Điều khoản sử dụng

Chào mừng Quý khách đến với Website  của công ty Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn (sau đây gọi là “TSF”), thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312720885 do Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày: 03/04/2014
Bằng việc truy cập vào Website, Quý khách xác nhận rằng Quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý, không giới hạn hoặc hạn chế, chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. 

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG. BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE THAISONFOODS.VN, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC BẰNG/BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG BẢN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG WEBSITE NÀY. 

TSF có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào nếu như xét thấy thật sự cần thiết trong trường hợp nghi ngờ có bất kỳ hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp, bao gồm sự giới hạn, chấm dứt quyền truy cập vào Website, chấm dứt bất kỳ tài khoản nào và/hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng sản phẩm. 

1. Phạm vi áp dụng

VIỆC TRUY CẬP, SỬ DỤNG VÀ/HOẶC MUA HÀNG TẠI TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG KHÔNG CÓ GIỚI HẠN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, XIN THOÁT RA VÀ KHÔNG TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC MUA HÀNG TẠI WEBSITE NÀY.

Điều khoản sử dụng có sẵn tại mục ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG của mỗi trang trên Website. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào và tại từng thời điểm. Vui lòng kiểm tra các điều khoản sử dụng trước khi bạn sử dụng Website để xác định xem có sự thay đổi đã được thực hiện. Sự tiếp tục truy cập của bạn hoặc sử dụng Website khẳng định sự chấp nhận của bạn trong Điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trong Điều khoản sử dụng khi chúng diễn ra, bạn nên thoát ra và không sử dụng Website.

Tùy từng thời điểm, TSF có thể bổ sung các Điều khoản sử dụng với các điều khoản bổ sung liên quan đến nội dung cụ thể hoặc các sự kiện (“Điều khoản bổ sung”), khi đó, Điều khoản bổ sung có thể được đặt lên trên Website để có thể nhìn thấy khi kết nối với các nội dung hoặc sự kiện cụ thể và sẽ được mặc định như vậy. Bạn hiểu và đồng ý rằng Điều khoản bổ sung này bằng cách này được kết hợp tham chiếu vào các Điều khoản sử dụng.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo Mật của chúng tôi, Chính sách này cũng điều chỉnh việc bạn ghé thăm Website, để bạn có thể hiểu các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi.

2. Sử dụng Website

Bạn có thể duyệt và sử dụng Website chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của mình và phù hợp với các Điều khoản sử dụng. 

Bạn sẽ không sử dụng Website cho thư rác, thư “spam” (thương mại hoặc phi thương mại), thư gửi tự động hoặc truyền thông với số lượng lớn cho bất cứ loại nào, bao gồm nhưng không giới hạn danh sách phân phối cho bất kỳ ai, người mà không được cho phép cụ thể được bao gồm trong danh sách.

Bạn sẽ không truyền tải, phát tán, giới thiệu hoặc cung cấp thêm bất cứ hình thức nào thông qua Website khi máy tính có virus, phầm mềm giám sát keyloggers, phần mềm gián điệp spyware, worms, trojan horses, timebombs hoặc những chương trình độc hại hoặc gây hại khác (gọi chung là “virus”). Chúng tôi không có nghĩa vụ phát hiện sự hiện diện của virus này. Bạn không thể sử dụng Website trong kết nối với các yêu cầu, thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân, mật khẩu, thông tin tài khoản hoặc thông tin về người sử dụng khác trong Website. Bạn không thể khai thác dữ liệu, tự động hoặc bằng các công cụ để thu thập dữ liệu, khai thác, kết nối với Website. Nếu bạn tải về các phần mềm hoặc các nội dung khác từ Website, bạn sẽ phải chịu mọi rủi ro. 

3. Bản quyền và thương hiệu

Website và tất cả văn bản, audio, video, hình ảnh, âm nhạc, biểu tượng, đồ họa, thông tin, dữ liệu, nội dung, và các tài liệu khác được hiển thị trên, hoặc tải về từ, Website (“nội dung”) là tài sản, hoặc được sử dụng dưới sự cho phép của TSF và được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các luật khác và không được sử dụng nếu không được sự cho phép theo quy định trong các Điều khoản sử dụng hoặc có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu của tài liệu này. Bạn không thể thay đổi hoặc sao chép nội dung bằng bất kỳ cách nào hoặc trình bày công khai, phát tán hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào đó cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại. Bất kỳ sự sử dụng trái phép bất kỳ nội dung nào cũng có thễ vi phạm pháp luật về bản quyền, luật thương hiệu, luật bảo mật và công khai, hoặc các luật khác, các quy tắc và quy định. Bạn không thể xóa bỏ hoặc phủ định bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền từ Website của bất kỳ nội dung nào. Tất cả các quyền về nội dung không công nhận ở đây đều được bảo vệ bởi và cho các chủ sở hữu tương ứng của nội dung đó.

Một số thương hiệu, tên thương hiệu, dịch vụ về thương hiệu và logo, biểu tượng và tên miền đã sử dụng hoặc hiển thị trên Website đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký tên thương mại và nhãn hiệu dịch vụ thuộc sở hữu của TSF và/hoặc các chi nhánh của chúng tôi. Các thương hiệu khác, tên thương mại và nhãn hiệu dịch vụ được sử dụng hoặc hiển thị trên Website là thương hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, tên thương mại và nhãn hiệu dịch vụ thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng và sử dụng bởi sự cho phép của TSF. Không có nội dung nào trên Website cho phép chuyển nhượng hoặc được hiểu như việc cấp, công khai, ngăn cấm hoặc bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng hiển thị trên các trang web mà không cần sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu hoặc của bên thứ ba.

4. Trách nhiệm và quyền hạn của người truy cập và sử dụng Website

Bạn tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin liên lạc, tin nhắn hoặc nội dung khác mà bạn đăng lên, tải lên, gửi, truyền tải hoặc chia sẻ với TSF trên Website hoặc qua thư điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dữ liệu, câu hỏi, bình luận, ý tưởng, khái niệm, sự hiểu biết, kỹ thuật, đề nghị hoặc các dạng tương tự (gọi chung là “Thông tin liên lạc người dùng”). Bằng cách truyền tải hoặc đăng bất kỳ nội dung thông tin nào đến Website, bạn đại diện và đảm bảo rằng đó chính là tác phẩm gốc của chính bạn và sẽ không vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ luật áp dụng khác. TSF không xác nhận hoặc bảo trợ cho bất kỳ Thông tin người dùng nào được gửi bởi bạn hoặc người sử dụng khác trên Website.
Theo các điều khoản và các điều kiện trong Chính sách bảo mật của chúng tôi (liên kết ở dưới cùng mỗi trang trong Website), tất cả các Thông tin người dùng sẽ được xem là thông tin độc quyền và thông tin không được bảo mật. Theo đó, xin vui lòng không đăng bài, tải lên, gửi hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin người dùng nào mà bạn muốn được giữ bí mật hoặc thông tin mà bạn mong muốn đền bù, xác nhận hoặc ghi nhận. Bạn cung cấp cho TSF và các chi nhánh và/hoặc các nhà thiết kế của chúng tôi thông tin và nó sẽ trở thành vĩnh viễn, được thanh toán đầy đủ, tiền bản quyền hoặc miễn phí, không thể thu hồi. Bạn phải tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng bạn có quyền để truyền tải hoặc công bố Thông tin người dùng của bạn lên Website và có tất cả các giấy phép và được sự đồng ý có liên quan với bên thứ ba nào có liên quan. Hơn nữa, TSF và những chi nhánh của TSF được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ năng có trong bất kỳ Thông tin người dùng nào bạn gửi đến Website cho mọi mục đích bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng cho phát triển, sản xuất và marketing sản phẩm.

Người dùng không được phép sử dụng Website này nhằm truyền đi, phát tán, lưu trữ hoặc tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào: (a) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; (b) dưới bất kỳ cách thức nào xâm phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, tên miền (www.thaisonfoods.vn) hoặc tài sản trí tuệ khác của những người khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân của những người khác; (c) có tính chất phỉ báng, khiêu dâm, đe dọa, lăng mạ hoặc thù địch. TSF sẽ hoàn toàn hợp tác với bất kỳ cơ quan chức năng hoặc tuân thủ lệnh của tòa án yêu cầu về việc tiết lộ danh tính của bất cứ ai đăng thông tin hay tài liệu.

Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc phải giám sát hoặc xem lại bất kỳ Thông tin người dùng nào. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ sử dụng, trả lại, xem xét hoặc đáp ứng bất kỳ Thông tin người dùng nào. Chúng tôi hoạt động chỉ đơn thuần là một phương tiện phân phối Thông tin người dùng và sẽ không có trách nhiệm liên quan đến nội dung của bất kỳ Thông tin người sử dụng, đã hoặc chưa phát sinh theo luật bản quyền, phỉ báng, sự riêng tư, nói tục hoặc nhiều cách khác và bạn đồng ý với TSF về những quyền hạn và nghĩa vụ này. Chúng tôi giữ lại quyền loại bỏ bất kỳ hoặc tất cả Thông tin người dùng trong quan điểm sử dụng của chúng tôi.

Trong khi truy cập hoặc sử dụng Website, bạn phải tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và các cảnh báo hoặc chỉ dẫn đặc biệt về việc truy cập hoặc sử dụng được đăng trên Website. Bạn luôn phải hành động theo pháp luật, thông lệ và trên tinh thần thiện chí. Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc tiếp cận Website này để gây cản trở hoặc làm hư hại Website, nội dung Website hoặc biện pháp an ninh hoặc quấy rối hoặc làm mất uy tín của TSF hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc nhân sự của TSF. Không được gửi thư điện tử không được yêu cầu (spam) đến hoặc thông qua Website này. 

NẾU BẠN VI PHẠM DO SƠ SUẤT HOẶC CÓ CHỦ Ý ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY (BAO GỒM CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI), BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI CÓ THỂ GÂY RA CHO TSF VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐỐI TÁC HOẶC BÊN CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI.

Chúng tôi có quyền chấm dứt và/hoặc từ chối bạn truy cập vào Website nếu chúng tôi xác định thấy bạn đang vi phạm các Điều khoản sử dụng, hoặc luật pháp, quy tắc, quy định hoặc lệnh hoặc hành vi của bạn có hại cho chúng tôi, cho lợi ích của chúng tôi hoặc các lợi ích của người dùng khác, ví dụ như nhà cung cấp thứ ba, doanh nhân khác, nhà tài trợ, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác.
Trừ trường hợp pháp luật hiện hành có yêu cầu, không có Nội dung, Nhãn hiệu hoặc bất kỳ phần nào của Website có thể được sử dụng, cho phép hoặc cấp phép để sử dụng, sao chép, nhân bản lại, sao chụp, bán, bán lại, truy cập, điều chỉnh hoặc khai thác dưới hình thức khác, một phần hoặc toàn bộ, cho bất kỳ mục đích nào khi không nhận được văn bản chấp thuận trước của TSF. Các yêu cầu cho phép cần được gửi trực tiếp bằng văn bản về văn phòng của chúng tôi tại địa chỉ được nêu dưới đây:

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Địa chỉ: 90 Đỗ Tấn Phong, P. 09, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. 
Tel: 19006725
Email: thaison.mar01@gmail.com

5. Liên kết với các Website khác 

Website này có thể chứa những liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát bởi TSF hoặc chi nhánh của TSF (trang web thứ ba). Tất cả các liên kết cho trang web thứ ba được cung cấp nhằm mang lại sự tiện lợi cho bạn. Nếu bạn sử dụng những liên kết này, bạn sẽ rời khỏi Website của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc truy cập hoặc sử dụng các liên kết này. Chúng tôi không xác nhận, bảo lãnh, hoặc thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến những trang web thứ ba, hoặc bất kỳ nội dung hay thông tin truy cập nào từ trang web thứ ba, hoặc những hệ quả mà bạn có được khi sử dụng những trang web thứ ba. Nếu bạn truy cập vào bất kỳ trang web thứ ba nào được kết nối đến hoặc từ Website, thì đây hoàn toàn là nguy cơ của riêng bạn.

Nếu bạn có ý định tạo bất kỳ liên kết nào từ một trang web khác đến bất kỳ trang nào trên Website, bạn cần thông báo cho chúng tôi qua email: thaison.mar01@gmail.com. Chúng tôi có quyền ngăn cấm bất kỳ liên kết nào như vậy vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ liên kết được phép xuất hiện trên Website phải tuân thủ tất cả các quy luật, quy tắc, quy định và các đơn đặt hàng cũng như các chính sách mà TSF áp dụng. Những hoạt động hoặc hiển thị tại Website hoặc các nội dung bất kỳ trong một khung hoặc phương tiện tương tự trên một trang web khác mà không có sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản thì đều bị cấm. 

6. Giới hạn trách nhiệm, bồi thường

WEBSITE ĐƯỢC THỂ HIỆN “NGUYÊN TRẠNG” CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGẦM ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC WEBSITE, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HÀNG, KHÔNG XÂM PHẠM HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TRỪ TRƯỜNG HỢP CÁC CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM ĐÓ KHÔNG THỂ BỊ LOẠI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH KỊP THỜI, CHÍNH XÁC, KHÔNG SẴN SÀNG HOẶC GIÁN ĐOẠN TRONG VIỆC CUNG CẤP, VIRUS HOẶC LỖI KHÁC CỦA WEBSITE HOẶC NỘI DUNG CỦA WEBSITE. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO (BAO GỒM CẢ TỔN THẤT VỀ TINH THẦN, LỢI NHUẬN) LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE BẤT KỂ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG NÀO DÙ LÀ TRONG HỢP ĐỒNG, NGOÀI HỢP ĐỒNG HOẶC DƯỚI HÌNH THỨC KHÁC, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI.

Bạn đồng ý bảo vệ và giữ cho TSF, và/hoặc các công ty liên kết, các cán bộ, nhân viên, đại lý và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, tiền phạt, hình phạt hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ yêu cầu thanh toán, khiếu kiện, hành động hoặc yêu cầu của bên thứ ba phát sinh từ việc bạn (hoặc bất kỳ người nào hành động bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn) truy cập vào, và sử dụng, Website, bất kỳ nội dung người dùng nào được cung cấp trên Website hoặc vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Bạn cũng đồng ý bồi thường cho TSF đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ việc bạn sử dụng rô-bốt, rệp, bọ (robot, spider, crawler) điện tử, hoặc các công cụ thu thập và công cụ trích xuất dữ liệu tương tự, hoặc bất kỳ hành động nào khác, mà bạn thực hiện, làm chậm hoặc tăng tải bất hợp lý cho hạ tầng của chúng tôi.

Nếu bạn có nghĩa vụ bồi thường cho chúng tôi, chúng tôi có thể, kiểm soát việc bảo vệ và định đoạt bất kỳ khiếu nại về chi phí và những khoản phụ phí của bạn. Không có sự giới hạn, bạn không được giải quyết, thỏa hiệp hoặc bằng bất cứ cách nào khác xử lý bất kỳ khiếu nại với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chúng tôi. 

7. Luật điều chỉnh, phân xử

Bất kỳ việc giải thích và áp dụng nào đối với Website và các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Website, tất cả các quyền và nghĩa vụ và tất cả các hành động được quy định bởi các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền xét xử tại Việt Nam.

8. Biện pháp khắc phục cho vi phạm Điều khoản sử dụng
Không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khác trong trường hợp TSF xác định, tùy ý, rằng bạn đã vi phạm bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng, hoặc nếu TSF chứng minh được hành vi của người dùng có vẻ là không phù hợp hoặc không chấp nhận được, TSF bảo lưu quyền (i) cảnh báo bạn qua email rằng bạn đã vi phạm Điều khoản sử dụng; (ii) xóa bất kỳ nội dung nào do bạn cung cấp hoặc (các) đại lý của bạn đưa lên Website; (iii) chấm dứt truy cập của bạn vào Website, (iv) thông báo và/hoặc gửi nội dung và/hoặc hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng, và/hoặc (v) bất kỳ hành động khác mà BSB cho là thích hợp.

Nếu khả năng truy cập của bạn và/hoặc sử dụng Website hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do BSB cung cấp bị gián đoạn, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng để đăng ký lại hoặc truy cập vào Website, hoặc bất kỳ dịch vụ khác được cung cấp bởi TSF, thông qua việc sử dụng một tên khác hoặc bằng cách khác. 

9. Khiếu nại về bản quyền

Chúng tôi tôn trọng những sở hữu trí tuệ của người khác, và chúng tôi hy  vọng những người sử dụng Website cũng như vậy. Nếu bạn thấy rằng công việc của bạn đang bị sao chép và được truy cập trong Website của chúng tôi trong một phạm vi bản quyền, bạn có thể thông báo ngay với chúng tôi.

Tất cả các khiếu nại về vi phạm bản quyền phải bằng văn bản và phải bao gồm các thông tin sau: (i) một chữ ký điện tử hoặc của người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền; (ii) mô tả cơ bản về công việc có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm, bao gồm URL (ví dụ, địa chỉ trang web) của địa điểm nơi làm việc có bản quyền tồn tại hoặc bản sao tác phẩm có bản quyền; (iii) xác định các URL hoặc địa điểm cụ thể khác trên Website của chúng tôi, nơi các tài liệu mà bạn cho là vi phạm quyền lợi bản quyền của bạn; (iv) địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; (v) bạn tuyên bố rằng bạn tin chắc rằng việc sử dụng tranh chấp là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý, hoặc pháp luật; và (vi) một tuyên bố của bạn, làm theo hình phạt về tội khai man, rằng những thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động hợp pháp thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả.

10. Điều khoản chung

Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Sử Dụng này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

TSF và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Sử dụng này.
Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Sử Dụng này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Sử dụng này sẽ không bị ảnh hưởng.
Điều Khoản Sử dụng này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa TSF và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền. 

11. Điều khoản khác

Trong trường hợp bất kỳ quy định nào trong Điều khoản sử dụng mâu thuẫn với luật pháp, quy tắc, quy định hoặc lệnh hoặc bất kỳ điều khoản không có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền, thì điều khoản đó chỉ được xem là sự tái khởi đầu để phản ánh gần nhất có thể những ý định ban đầu giữa các bên, và phần còn lại của các Điều khoản sử dụng sẽ vẫn có tác dụng và hiệu lực. Bất kỳ lỗi nào của TSF được yêu cầu hoặc buộc thực hiện một cách nghiêm ngặt theo bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng hoặc để thực hiện bất kỳ quyền theo Điều khoản sử dụng sẽ không được hiểu như một sự khước từ hoặc sự từ bỏ quyền của TSF để khẳng định hoặc dựa vào bất kỳ điều khoản đó hay ngay tại đó/ bất kỳ trường hợp khác, đúng hơn, điều này sẽ và vẫn còn hiệu lực.

Bạn xác nhận với TSF rằng bạn có quyền truy cập và sử dụng Website theo Điều khoản sử dụng. Những Điều khoản sử dụng này và bất kỳ Điều khoản bổ sung nào (như các điều khoản sẽ được xác định khi được đăng trên Website) tạo thành toàn bộ sự hiểu biết giữa các bên về các chủ đề quan trọng ở đây, và thay thế mọi thỏa thuận và hiểu biết trước đó. Bạn đồng ý nhận thông tin từ chúng tôi từ điện tử. Chúng tôi có thể giao tiếp với bạn bằng email hoặc bằng cách gửi thông báo lên Website. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông báo, thông tin, sửa đổi hoặc thông tin liên lạc khác được cung cấp cho bạn bằng điện tử đáp ứng mọi nhu cầu, hợp pháp kể cả cách thông tin liên lạc bằng văn bản.