Nhân Viên Marketing Online

Địa điểm làm việc: Quận Tân BìnhĐịa chỉ công ty: số 02C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCMWebsite: https://thaisonfoods.vn/tuyen-dung/————— MÔ TẢ CÔNG...

Nhân Viên Giao Hàng Kiêm Bán Hàng

Địa điểm làm việc: Khu vực TP.HCM và tỉnh lân cận (Bình Dương/Đồng Nai/Vũng Tàu) (theo nguyện vọng) Địa chỉ công ty: số 02C...

Nhân Viên Thi Công Quảng Cáo

Địa điểm làm việc: Quận Tân BìnhĐịa chỉ công ty: số 02C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCMWebsite: https://thaisonfoods.vn/tuyen-dung/---------------MÔ TẢ CÔNG VIỆC Khảo sát,...

Kế Toán Cửa Hàng (Kho)

Địa điểm làm việc: Quận Tân BìnhĐịa chỉ công ty: số 02C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCMWebsite: https://thaisonfoods.vn/tuyen-dung/--------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Theo dõi...

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (ASM)

Địa điểm làm việc: Quận Tân BìnhĐịa chỉ công ty: số 02C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCMWebsite: https://thaisonfoods.vn/tuyen-dung/--------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai,...

Quản Lý Kinh Doanh Kênh MT (Siêu Thị)

Địa điểm làm việc: Quận Tân BìnhĐịa chỉ công ty: số 02C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCMWebsite: https://thaisonfoods.vn/tuyen-dung/————— MÔ TẢ CÔNG VIỆC Khai thác...

Giám đốc kinh doanh (RSM)

Địa điểm làm việc: Quận Tân BìnhĐịa chỉ công ty: số 02C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCMWebsite: https://thaisonfoods.vn/tuyen-dung/————— MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản...

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh MT (Siêu thị)

Địa điểm làm việc: Quận Tân BìnhĐịa chỉ công ty: Số 02C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCMWebsite: https://thaisonfoods.vn/tuyen-dung/--------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra,...